۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

مدیرگروه

نام و نام خانوادگی:دکتر مجید برزگر

مدرک تحصیلی:متخصص قلب وعروق

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر سجاد سالکی

مدرک تحصیلی:متخصص قلب وعروق

رتبه علمی:استادیار