۱۳۹۹ دوشنبه ۷ مهر

مدیرگروه

نام و نام خانوادگی:دکتر امین سعیدی

مدرک تحصیلی:متخصص داخلی

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر شعله خواجویی

مدرک تحصیلی:فوق تخصص روماتولوژی

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر نادر پورجمالی

مدرک تحصیلی:متخصص داخلی

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر قاسم شمس

مدرک تحصیلی:متخصص داخلی

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر ناصر سیدی

مدرک تحصیلی:متخصص داخلی

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader