۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

مدیرگروه

نام و نام خانوادگی:دکتر طیبه صدیقی

مدرک تحصیلی:متخصص زنان و زایمان

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر سونیا احمدی

مدرک تحصیلی:متخصص زنان و زایمان

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر سعیده سالاری

مدرک تحصیلی:متخصص زنان و زایمان

رتبه علمی:استادیار

 

 

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر نوشین عالمی

مدرک تحصیلی:متخصص زنان و زایمان

رتبه علمی:استادیار