۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

 

مدیر گروه

 

نام و نام خانوادگی:دکتر الهام نظری

مدرک تحصیلی:متخصص مغز و اعصاب

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکترسنجری

مدرک تحصیلی:متخصص مغز و اعصاب

رتبه علمی:استادیار