۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ آبان   
باتوجه به  قبولي تعدادي از پزشكان شاغل در  شهرستان کهنوج  در آزمون دستياري ،  نياز به جذب  پزشك به شرح ذيل می باشد :
 
1- مركز خدمات جامع سلامت دهكهان  : 1 نفر پزشك
2-مركز خدمات جامع سلامت ده پيش : 2 نفر پزشك
 
 شماره تماس :03443233760
نظر شما :