۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن

دانشجوی محترم جهت ورود به کلاس های مجازی و صفحه ی وب سایت دانشجویان از قسمت « نمایش اطلاعات در سایت ثبت نام » شماره ی دانشجویی خود را دریافت نمایید.