۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن

دریافت شماره دانشجویی دانشجویان ورودی جدید
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۹ آبان
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید
دریافت شماره دانشجویی دانشجویان ورودی جدید
تور مجازی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ آبان
ویژه دانشجویان ورودی جدید
تور مجازی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
لینک وب سایت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان
.
لینک وب سایت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
اطلاعیه نحوه تشکیل پرونده فرهنگی و دانشجویی ویژه دانشجویان ورودی99
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
اطلاعیه در خصوص خوابگاه ها و سایر امور فرهنگی دانشجویی
اطلاعیه نحوه تشکیل پرونده فرهنگی و دانشجویی ویژه دانشجویان ورودی99
راهنمای ورود به سامانه نوید
۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ آبان
نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی
راهنمای ورود به سامانه نوید
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
.
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید
آموزش مجازی
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
.
آموزش مجازی
راهنمای ثبت نام و ارسال مدارک غیر حضوری
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
.
راهنمای ثبت نام و ارسال مدارک غیر حضوری
ورود به سامانه ثبت نام
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
.
ورود به سامانه ثبت نام