۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير

1- جهت دانلود برنامه جدید کارآموزی دانشجویان اتاق عمل ورودی 98 درنیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 اینجا کلیک نمایید.

2- جهت دانلود برنامه جدید کارآموزی دانشجویان اتاق عمل ورودی 97 در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 اینجا کلیک نمایید.

3- جهت دانلود برنامه جدید کارآموزی دانشجویان اتاق عمل ورودی 96 درنیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 اینجا کلیک نمایید.

4- جهت دانلود برنامه جدید کارآموزی دانشجویان هوشبری ورودی 97 درنیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 اینجا کلیک نمایید.

5- جهت دانلود برنامه جدید کارآموزی دانشجویان هوشبری ورودی 96 درنیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 اینجا کلیک نمایید.

6- جهت دانلود برنامه جدید کارآموزی دانشجویان هوشبری ورودی 95 در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 اینجا کلیک نمایید.

7- جهت دانلود برنامه جدید کارآموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 95 در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 اینجا کلیک نمایید.

*کلاس های تئوری به صورت مجازی در حال برگزاری می باشند.

* ضمنا" برنامه امتحانی متعاقبا" اعلام می گردد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader