۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير

                                                             طرح درس گروه علوم آزمایشگاهی

                                                            در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

                                                                             باکتری شناسی

                                                                            ویروس شناسی

                                                                            میکروب شناسی   

                                                                 مدرس: دکتر محسن کربلایی زاده   

                                                                           ویروس شناسی تئوری

                                                                           ویروس شناسی عملی

                                                                        مدرس: دکتر مهدی طاهری

                                                                                   کرم شناسی

                                                                         مدرس: خانم زهرا برزین

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader