۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير

برای دیدن برنامه کلاسی اتاق عمل ورودی 98  در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98اینجا کلیک کنید.

برای دیدن برنامه کلاسی اتاق عمل ورودی 97 در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 اینجا کلیک کنید.

برای دیدن برنامه کلاسی اتاق عمل ورودی  96  در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98اینجا کلیک کنید.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader