۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير

                                                                      لیست  کار گاه های برگزار شده سال 98

 

        ردیف

 

    عنوان کارگاه

     نام مدرس

     تاریخ     برگزاری

     محل برگزاری

    جامعه هدف

          1

 

  روش بیهوشی

 

  آقای جلیل علیمرادی

 98/09/13

 98/09/14

  سالن همایش معاونت            آموزشی

  دانشجویان رشته           هوشبری

         2

 

       CPR         

  آقای امین کیانی

 98/09/20

   بیمارستان امام خمینی     (ره)

  دانشجویان رشته          هوشبری

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader