۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير

 


 

 

 

 

 

 

نا و نام خانوادگی : دکتر مهدی طاهری 

مدرک تحصیلی:PhD قارچ شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

سمت: رئیس دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس: 03443315943

ایمیل: mehditaheri.mt@gmil.com

شرح وظایف

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader