۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير

1- برای دیدن برنامه کلاسی علوم آزمایشگاهی ورودی 98 در نیمسال دوم 99-98 اینجا کلیک کنید.

2- برای دیدن برنامه کلاسی علوم آزمایشگاهی ورودی 97  درنیمسال دوم 99-98اینجا کلیک کنید.

3- برای دیدن برنامه کلاسی علوم آزمایشگاهی ورودی 96 در نیمسال دوم 99-98 اینجا کلیک کنید.

4- برای دیدن برنامه کلاسی علوم آزمایشگاهی ورودی 95 در نیمسال دوم 99-98 اینجا کلیک کنید.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader