۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير

برای دیدن برنامه کارآموزی اتاق عمل ورودی 98  در نیمسال دوم 99-98 اینجا کلیک کنید.

برای دیدن برنامه کارآموزی اتاق عمل ورودی 97در نیمسال دوم 99-98 اینجا کلیک کنید.

برای دیدن برنامه کارآموزی اتاق عمل ورودی 96 در نیمسال دوم 99-98 اینجا کلیک کنید.

برای دیدن برنامه کارآموزی اتاق عمل ورودی 95  در نیمسال دوم 99-98اینجا کلیک کنید.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader