دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
کد : 25450      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ سه شنبه ۶ شهريور تعداد بازدید : 7015

ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 نام خانوادگی : مکارم                            نام : دکتر اصغر

  محل تولد : بم

 

 

 

مسئولیت فعلی  : رئیس دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 

آدرس پستی : جیرفت میدان شاهد ستاد مرکزی دانشگاه

تلفن تماس : 03443319085

 

E-mail :amakarem2001@yahoo.com

 

شرح وظایف

رزومه