۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير

به گزارش واحد آموزش بیمارستان شهدای قلعه گنج( خانم صادقی)

کلاس آموزشی احیا نوزاد در بهمن ماه 98 در بیمارستان شهدای قلعه گنج توسط آقای دکتر قائمی  متخصص اطفال براساس دستورالعمل احیا نوزاد برگزار شد. در این کارگاه پس از بیان روند برنامه آموزشی احیاء نوزاد، شرکت کنندگان مراحل را به صورت عملی انجام داده و با اصول استاندارداحیا نوزاد آشنا گردیدند.
شرکت کنندگان این برنامه کارشناسان پرستاری،مامایی اتاق عمل و هوشبری بخشهای اطفال، داخلی ، زایشگاه و اورژانس بیمارستان بودند

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader