۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
محمدبامری ریاست بیمارستان
مهدی بازگیر مدیر داخلی
علیا صادقی قائم مقام
علی نادری مدیر پرستاری
مرتضی ثمررخ مدیر مالی

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader