۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

Skip Navigation Links.
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
ریاست دانشگاه
اهداف و رسالت دانشگاه
رییس و معاونین
برنامه استراتژیک دانشگاه
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
دفتر ریاست
هیات رسیدگی به تخلفات اداری
Collapse حراست دانشگاهحراست دانشگاه
ارتباط با دفتر حراست
مديريت حراست
Collapse آشنایی با حراستآشنایی با حراست
Collapse پدافند غیرعاملپدافند غیرعامل
مقدمه ای بر پدافند غیر عامل
تعریف پدافند و انواع آن
تاریخچه پدافند غیر عامل
Collapse حوزه های پدافند غیر عاملحوزه های پدافند غیر عامل
حوزه های علمی در پدافند غیر عامل
حوزه های عملیاتی در پدافند غیر عامل
طبیعت و پدافند غیر عامل
اهمیت پدافند غیر عامل
اهداف پدافند غیر عامل
اصول پدافند غیر عامل
اولویت بندی مراکز در پدافند غیر عامل
پدافند غیر عامل در فضای سایبری
Collapse پدافند غیر عامل در حوزه هسته ایپدافند غیر عامل در حوزه هسته ای
اقدامات پزشکی پدافند در برابر nbc
آشنایی با کلیات بیوتروریسم
وظایف و اختیارات
تعریف حراست
Collapse ستاد شاهد و ایثار گرانستاد شاهد و ایثار گران
دبیر ستاد شاهد و ایثارگران
کارشناس ستادشاهد و ایثارگران
شرح وظایف ستاد شاهد
آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهدو ایثارگر(اسلاید)
اساسنامه طرح شاهد
دستورالعمل اجرایی طرح استاد مشاور
دستورالعمل اجرای فعالیت تقویت بنیه علمی دانشجو
آیین نامه انتخاب دانشجو نمونه شاهد و ایثارگر
آیین نامه نقل و انتقال دانشجو شاهد و ایثارگر
اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
روابط عمومی
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
Collapse دفتر امور حقوقيدفتر امور حقوقي
درباره امور حقوقی
مدیر دفتر حقوقی
Collapse هسته گزینشهسته گزینش
درباره هسته گزینش
مدیر هسته گزینش
آیین نامه گزینش
فرم اطلاعات فردی
کتابچه آموزشی
شورای عالی اخلاق دانشگاه
Collapse معاونت هامعاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت بهداشتی
معاونت درمان
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت غذا و دارو
Collapse معاونت اجتماعی و برنامه ریزیمعاونت اجتماعی و برنامه ریزی
معاون اجتماعی
شرح وظایف
Collapse کارشناسانکارشناسان
قائم مقام اجتماعی
دبیرخانه شورای سیاست گذاری
مدیریت مولفه های اجتماعی سلامت
مدیریت مشارکت های مردمی
سازمانهای مردم نهاد
شرکای سلامت
اسناد و اطلاعات
کمیته های مشورتی
پژوهش
موافقت نامه ها
تفاهم نامه ها
Collapse دانشکده هادانشکده ها
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پزشکی
دانشکده بهداشت
دانشکده پیراپزشکی
Collapse بیمارستان هابیمارستان ها
بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان آیت الله کاشانی
بیمارستان 12 فروردین کهنوج
بیمارستان سید الشهدا رودبار
بیمارستان شهدا قلعه گنج
Collapse شبکه های بهداشتی و درمانیشبکه های بهداشتی و درمانی
مرکز بهداشت جیرفت
مرکز بهداشت کهنوج
مرکز بهداشت عنبرآباد
مرکز بهداشت فاریاب
مرکز بهداشت رودبار جنوب
مرکز بهداشت قلعه گنج
مرکز بهداشت منوجان
روابط عمومی
تماس با ما
ENGLISH
ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • بیانیه خصوصی
  • کانال تلگرام
  • نقشه سایت
  • rss