۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

 

قابل توجه همکاران محترم:

 با توجه به تاکید معاونت تحقیقات وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تکمیل تمامی فیلد های موجود در سامانه پژوهان به نشانی http://research.jmu.ac.ir/  مستدعی است، کلیه پژوهشگرانی که در سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ثبت نام نموده اند تا تاریخ:21/2/99  مشخصات شخصی خود در فیلدهای مربوط به اطلاعات شناسنامه ای و عمومی را تکمیل نمایند. در صورت عدم تکمیل اطلاعات فوق، مشخصات پژوهشگر با اطلاعات ناقص از سامانه حذف خواهد شد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader