۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: روابط عمومی ها در اقناع افكارعمومی و اعتلای نظام ارتباطی نقش كلیدی دارند.

خانم دکتر سیدی با بیان اینکه 27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات است، ضمن تبریک این روز اظهار داشت: اهمیت مقوله ارتباطات در جهان سبب شد تا روزی را به این نام، نامگذاری کنند لذا اگر تا دهه‌های گذشته اهمیت روابط عمومی شناخته نشده بود، امروزه کسی نمی تواند نقش مهم روابط عمومی در هر سازمان، ساختار و موسسه را انکار کند.

وی تصریح کرد: امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی در خور توجه است.

وی مهمترین رسالت روابط عمومی‌ها بویژه در شرایط کنونی درگیر شدن کشور با کرونا را اطلاع‌رسانی صحیح و سریع به مردم دانست و گفت: نقش مهم روابط عمومی ها در این شرایط حساس بیش از پیش نمود پیدا کرد.

وی با بیان اینکه با گسترش فناوری های ارتباطی در سال های اخیر و شبکه های مجازی اطلاع رسانی روابط عمومی به رسانه ها به صورت الکترونیکی و بستر اطلاع رسانی تسهیل شده است، خاطرنشان کرد: مدیریت هوشمند ارتباطات انسانی و رسانه ای مهمترین كاركردروابط عمومی ها به شمار می رود

خانم دکتر رحیمی مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هم عملکرد واحد روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با انعکاس عملکرد این معاونت شاهد پیشرفت های روز افزون معاونت باشیم.

دکتر حقیقت مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نیز گفت: روابط عمومی نقش مهمی در انعکاس عملکرد مجموعه ها و سازمان ها دارد.

در پایان این نشست از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با هداء لوح سپاس تجلیل شد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader