۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

          

اهداف دفتر ارتباط با صنعت

 

1. فراهم نمودن زمینه همکاری تحقیقاتی صنایع و دستگاه های اجرایی با دانشگاه


2. ایجاد تسهیلات در امر بهره گیری مراکز صنعتی و دانشگاه از امکانات یکدیگر


3. انعقاد موافقتنامه و تفاهم نامه های همکاری با نهادهای برون دانشگاهی


4.  شناسایی دقیق صنایع، کارخانجات و دستگاه های اجرایی به همراه نیازهای تحقیقاتی، آموزشی و مشاوره ای


5. آشنا نمودى صنایع و دستگاه های اجرایی منطقه با توانایی های دانشگاه


6.  انتشار اطلاعات و اخبار دفتر ارتباط با صنعت از طریق رسانه های خبری


7.  ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه جهت برقراری ارتباط با نهادهای برون سازمانی

 

8.  ارتباط با دفاتر ارتباط با صنعت دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader