۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد
پرسشنامه سنجش میزان رضایت ارباب رجوع از خدمات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
مشخصات
نام دستگاه : *
 
نام معاونت/ مدیریت : *
 
واحد : *
 
جنسیت :

تاریخ مراجعه : *
 
سن : *
 
تحصیلات :
شغل : *
 
نظرسنجی
1-نحوه ی اطلاع رسانی درباره ی مراحل انجام کار : *
2- نحوه ی اطلاع رسانی در باره ی مدارک مورد نیاز جهت ارائه خدمت : *
3-انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت روابط شخصی : *
4- نحوه ی پاسخگوی ، راهنمایی و رفتار کارمند ارائه دهنده ی خدمت : *
5-رسیدگی به موقع و شفاف به شکایات و پیشنهادات شما : *
6-راهنمایی ، پیگیری و پاسخگویی کارکنان نسبت به درخواست ها : *
7- دقت کارمند درانجام کار و عدم نیاز به دوباره کاری : *
8- انجام خدمت مورد نظر در موعد مقرر : *
9-میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف جهت دریافت خدمت : *
10- سهولت و دسترسی به افراد و امکانات : *
11-احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت : *
12-ارائه چند باره اطلاعات (کپی شناسنامه ، کارت ملی و ...) به بخش های مختلف : *
13-احساس رضایت از خدمت دریافت شده : *
14-چنانچه علاوه بر موارد فوق؛ مطلب، انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روش انجام کار در زمینه مورد نظر دارید در این کادر یادداشت بفرمائید : *
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *