۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد

قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

خواهشمند است تا تاریخ 15/03/95 رزومه خود را جهت درج در وبسایت دانشگاه به مسئول امور هیأت علمی تحویل دهند.

قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

 

جهت دریافت پایه سالیانه کسب امتیاز لازم بر اساس فعالیت های هفتگانه الزامی می باشد.

 

تعیین امتیاز پژوهشی مطابق ماده 2 آئین نامه ارتقاء وزارت بهداشت است.

 

کسب حداقل 60 درصد از امتیازات مذکور از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و یا علمی پژوهشی مصوب

 

کمیسون نشریات کشور، برای مرتبه های استادیاری به بالا ( یا معادل های آن) الزامی است.

 

کسب حداقل 40درصد از امتیازات مذکور از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و یا علمی پژوهشی مصوب

کمیسون نشریات کشور، برای مرتبه مربی ( یا معادل  آن) الزامی است.

 

کلیه فعالیتهای علمی ارائه شده باید به نام دانشگاه مربوط یا مراکز تحقیقاتی وابسته به آن دانشگاه باشد.

 

امتیاز پژوهشی قابل ذخیره است و در صورت کسب امتیاز در سالهای بعد می توان از آن به عنوان جایگزین استفاده کرد.

 

افرادی که 3 سال متوالی یا 4 سال متناوب موفق به دریافت پایه ترفیع نشوند، به عنوان رکود علمی به هیأت ممیزه معرفی می شوند.

 

حداکثر زمان توقف در رتبه استادیاری یا دانشیاری برای مستخدمین جدید در دانشگاههای تیپ یک، 8 سال در دانشگاههای تیپ دو، 9 سال و در دانشگاهها تیپ سه ، 10 سال می باشد.در صورت عدم ارتقاء طی مدت زمان ذکر شده مشمول رکود علمی شده و به هیأت ممیزه معرفی می شوند