۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

 

معاون فنی: محمد صمیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت 

 

از سال 74 الی سال 80

                                          

مترون بیمارستان 12 فروردین

 

 

از سال 80 الی سال 81

 

رئیس بیمارستان

 

از سال 81 الی 83

 

مدیر بیمارستان 12 فروردین

 

ازتاریخ 9/83 الی سال 85

 

معاون مرکز بهداشت

 

7/2/85 الی 5/91

 

مدیریت شبکه مرکز بهداشت قلعه گنج

 

1/7/92 الی 1/7/93

 

رئیس بیمارستان

 

1/8/93 الی 6/6/95

 

قائم مقام بیمارستان معاون

 

2/6/95 الی 10/6/97

 

معاون فنی معاونت بهداشت جیرفت

 

11/6/97 تاکنون

 

سرپرست معاونت بهداشت جیرفت