۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

برنامه های واحد بیماری های غیرواگیر

 • برنامه  ژنتیک اجتماعی وپیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور
 • برنامه پیشگیری و کنترل بیماری دیابت
 • برنامه پیشگیری و کنترل  فشارخون  
 • برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید
 • طرح پیشگیری وکنترل بیماری  PKU
 • برنامه ثبت  سرطان
 • برنامه خطرسنجی سکته های قلبی وعروقی
 • پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن تنفسی)آسم و(copd 
 •  غربالگری وتشخیص زودهنگام سرطانهای شایع در منطقه جنوب استان
 • برنامه پیشگیری  از سوانح و حوادث درنظام شبکه های بهداشتی درمانی
 • پیشگیری از بیماریهای استخوانی و مفصلی
 • برنامه پیشگیری از نابینایی و سلامت چشم
 • برنامه سلامت گوش و شنوایی
 • طرح نظام مراقبت غیر واگیر