۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

 

گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با استفاده از توانایی ها و امکانات موجود، جهت توانمند سازی جامعه در شناخت عوامل تاثیرگذار بر سلامت فردی و اجتماعی و ارایه الگوهایی در زمینه رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاری متقابل و مشارکت جمعی، نیازهای سلامت خود، خانواده، همسالان و جامعه را تعیین و اولویت‌بندی می کنند و برای برآوردن نیازهای در اولویت‌شان، برنامه‌ریزی و اقدام مینمایند. و همواره می کوشد تا با مدیریت صحیح برنامه های آموزشی مورد نیاز، به جامعه و گیرندگان خدمت و سایر ذینفعان منجر به افزایش دانش و سواد بهداشتی به منظور تغییر نگرش و رفتار برای ارتقای کیفیت و سبک زندگی سالم شود.

بدون مشارکت جامعه، این خطر وجود دارد که اطلاعات غلط، سردرگمی و بی اعتمادی بتواند اقدامات و خدمات بهداشتی را تضعیف کند. برنامه ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی (RCCE) در موفقیت پاسخ به بحران، با مدیریت کارگروه آموزش و روابط عمومی و با عضویت و مشارکت سازمان های مرتبط اجرا می گردد.

 

اجرای سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري: بند 1 جزء 2 (آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه)، بند 2 (تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پیشگیري بر درمان،....) و بند 11 (افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاي سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

اجرای سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين: بند 1 (تربيت انسان‌هاي سالم، باانگيزه، شاداب، متدين، وطن‌دوست، جمع‌گرا، نظم‌پذير و قانون‌گرا) و بند 6 (ارتقاي اميد به زندگي، تأمين سلامت و تغذيه سالم جمعيت و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه اعتياد، سوانح، آلودگي‌هاي زيست محيطي و بيماري‌ها)

استقرار نظام جامع توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، نظام جامع آموزش سلامت در مدارس، نظام جامع ارتقای سلامت کارکنان در محل کار، نظام جامع آموزش بیمار، برنامه ارتقای فرهنگ سلامت، برنامه توسعه مشارکت مردمی.