۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
وظایف و اختیارات :
ماده 10 قانون گزینش - هسته های گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیات مرکزی به عهده دارند :
1- اجرای دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش
2- بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول قانون گزینش قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال
3- تایید صلاحیت کارکنان هسته گزینش
4- رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر
 
تبصره 1 ماده 16 قانون گزینش: گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روز مزد ، قراردادی ، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون (قانون گزینش) و برطبق دستوالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیات عالی تهیه و تنظیم می گردد ، خواهد بود ولی در هرصورت صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود . در غیر این صورت هر گونه پرداخت وجه غیر قانونی است.
 تبصره  ماده 15  آئین نامه اجرایی گزینش : آرائ صادر شده توسط هسته ها در رابطه با مشاغل حساس در صوت تنفیذ هیات مربوطه قابل اجرا خواهد بود و هیات می تواند اختیارات موضوع این تبصره را به هسته تفویض نماید .(به هسته گزینش دانشگاه  علوم پزشکی تهران این اختیار تفویض شده است ).
ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • کانال تلگرام
  • نقشه سایت
  • rss