دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
کد : 27506      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ شهريور تعداد بازدید : 11549

رییس و معاونین

رییس و معاونین

  

 

 

 

دکتر علی اصغر خیرخواه

  سرپرست  ریاست دانشگاه

 درجه علمیمتخصص داخلی

مرتبه علمی :عضو هیات علمی دانشگاه

         
     

03443319085

                       تلفن                 

   

   

 

 

 

دکتر علی کمالی

معاون آموزشی

 

درجه علمی : متخصص عفونی

 

مرتبه علمی : هیات علمی،استادیار

03443317802

 تلفن

Alikamali1348@yahoo.com

 ایمیل

دکتر امین سعیدی

                              معاون درمان 

        درجه علمی : متخصص بیماری های داخلی

 

034 43264516

 تلفن

 

ایمیل

 

دکتر هدیه عسکرپور


معاون تحقیقات و فن آوری 
 

درجه علمی :  دارای بورد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


مرتبه علمی : استادیار دانشگاه علوم پزشکی جیرفت


 

03443317803

 تلفن

   

دکتر سعید امیری نسب سرابی

 

معاون توسعه و مدیریت منابع

 

درجه علمی : دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی (PhD)


 

03443319085

تلفن

 

دکتر دادخدا صادقی

معاون بهداشتی

 مرتبه علمی :مهندس میکروبیولوژی
 

03443266022

 تلفن

 

 

 دکتر ابراهیم محمدی   


 معاون غذا و دارو

 

 درجه علمی:     پرشک عمومی     

0344343214511

 تلفن

  حمید سالاری

 

 معاون دانشجویی و فرهنگی
 

مرتبه علمی : کارشناس پرستاری، کارشناس ارشد مدیریت

 

03443318085

تلفن

Hamidsalari@hotmail.com

 ایمیل