۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد

خانم مریم امیراسماعیلی

سمت : مسئول آموزش سلامت

 

شرح وظایف

 

1- پایش و نظارت و کنترل فعالیت های اموزشی 

2- همکاری و هماهنگی در برگزاری کلاس های آموزشی 

3- هماهنگی برون بخشی جهت جلسات آموزشی 

4- تهیه و گزارش عملکرد ئ ارائه به مافوق

5- ثبت اطلاعات آموزش پرسنل

6- کمک در ارتقاء شاخصهای بهداشتی با هماهنگی کارشناسان ستاد

7-تهیه عملکرد و ارائه گزارشات لازم به مقام مافوق

8-حضور در جلسات و کمیته ها

9-پایش و نظارت و کنترل فعالیتهای آموزشی و اجرایی

10-جمع اوری نیازسنجی اموزشی

11-هماهنگی در جهت رفع مشکلات

12-هماهنگی برون بخشی جهت برگزاری جلسات