۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد

محورهای کنگره

 

  • بهداشت بلوغ
  • بارداری و زایمان سالم
  • بیماری های منتقله از راه جنسی
  • سبک زندگی سالم در دوران بارداری
  • سلامت زنان شاغل در سنین باروری
  • سرطان های زنان
  • رفتارهای پرخطر دوران بارداری
  • سلامت معنوی در زنان سنین باروری
  • سلامت روان در زنان سنین باروری