۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد

 

راهنمای نگارش و ارسال خلاصه مقالات

 

 

1. ارسال خلاصه مقالات تنها از طریق آدرس پست الکترونیک کنگره  (sbz.jmu@gmail.com) امکان پذیر است.

2. کنگره دانشجویی پژوهشی سلامت باروری زنان تنها خلاصه مقالات را می پذیرد، بنابراین از ارسال مقاله کامل خودداری گردد.

3. خلاصه هر مقاله باید شامل یک فایل فشرده (zip ) با دو فایل جداگانه باشد:

          1- فایل خلاصه مقاله همراه با اسامی نویسندگان و وابستگی دانشگاهی

          2- فایل خلاصه مقاله بدون اسامی نویسندگان و وابستگی دانشگاهی

 

4. در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک نویسنده مسئول الزامی است.

5. مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله می باشد. در صورت اثبات سرقت علمی، مراتب به صورت مکتوب به معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه اعلام می شود و فرد مذکور برای همیشه از کنگره های دانشجویی محروم خواهد شد.

6. ذکر نام اساتید راهنما و یا مشاور کار تحقیقی در چکیده مقالات ارسالی ضروری است.

7. خلاصه مقاله باید از تحقیقاتی ارسال شود که در زمان ارسال مقاله به کنگره نتایج آن ها کاملا مشخص شده باشد و از عنوان عباراتی مانند " نتیجه در حال بررسی می باشد" و ... اکیدا خودداری شود.

8. لازم به ذکر است طبق تصمیم دبیرخانه کنگره، درصورت پذیرش مقاله و ارائه آن در کنگره، گواهی فقط برای ارائه دهنده مقاله صادر می شود و نام تمامی همکاران در آن قید خواهد شد.

9. مقالات برگزیده بر اساس کیفیت، خلاصه مقاله، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده و سایر موارد با هماهنگی کمیته داوران مطابق چک لیست داوری انتخاب می شوند.

10. هرگونه تصمیم گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی کنگره است.

11. در صورت بروز هرگونه سوال و یا مشکل در ارسال مقالات از طریق ایمیل کنگره مکاتبه شود.  به ایمیل شما ظرف 48 ساعت پاسخ داده خواهد شد.

 

 

در نوشتن خلاصه مقالات به موارد زیر توجه فرمایید:

 

 • فایل ارسالی چکیده مقاله باید با فرمت  Microsoft Word  نسخه 2003 باشد.
 • تمامی مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و وابستگی سازمانی تمام نویسندگان باشد.
 • برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و سایز 12 و مقالات انگلیسی از فونت Times New  Roman  و سایز 11 استفاده گردد. 
 • عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.
 •  نام نویسندگان با فونت سایز 12 نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود.
 •  وابستگی سازمانی نویسندگان (Affiliation) با فونت اندازه 10 نوشته شود.
 • متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.
 • حاشیه از هر طرف 2 سانتی‌متر منظور گردد.
 • در تمامی انواع مقالات بیشترین حجم چکیده می‌بایست به روش کار و یافته‌های اصلی تحقیق اختصاص یابد. بنابراین از نوشتن مقدمه و یا نتیجه‌گیری طولانی خودداری شود.

 

 

خلاصه مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

 • مقالات اصیل (Original Articles) و مقالات کیفی (Qualitative Articles) حداکثر 400 کلمه و شامل: زمینه و هدف مطالعه (Background and Objective)، مواد و روش ها (Materials and Methods)، یافته ها (Findings)، نتیجه گیری (Conclusion) و واژگان کلیدی (Key words)

 

 • مقالات مروری (Review articles) حداکثر 300 کلمه و شامل: زمینه و هدف مطالعه (Background and Objective)، روش جستجو (Search Method)، یافته ها (Findings)، نتیجه گیری (Conclusion) و واژگان کلیدی (Key words)

 

 • مقالات گزارش موردی (Case report) حداکثر 250 کلمه و شامل: زمینه و هدف مطالعه (Background and Objective)، گزارش بیمار (Patient Report)، نتیجه گیری (Conclusion) و واژگان کلیدی (Key words)