۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

1) موجب زنده ماندن و حفظ بقای نيروی انسانی می گردد که با ارزشترين سرمايه و موجوديت ملی کشور می باشد.

  2) موجب صرفه جويی کلان اقتصادی و ارزی در حفظ تجهيزات و تسليحات بسيارگران قيمت نظامی و.. ميگردد.

  3) اقدامات پدافند غيرعامل، مراکز حياتی و حساس اقتصادی، سياسی، نظامی، ارتباطی و مراکز عمده علمی و فرهنگی و... را در برابر حملات دشمن حفظ و ادامه فعاليت در شرايط بحران و جنگ را ممکن می کند.

  4) اقدامات دفاع غيرعامل موجب تحميل هزينه قابل توّجه به دشمن می گردد.

  5) اقدامات دفاع غيرعامل سبب به وجود آمدن تأثيرات روحی و روانی مثبت در شهروندان و رزمندگان ميگردد.

  6) اقدامات دفاع غيرعامل موجب حفظ نيروها برای ضربه زدن در زمان و مکان مناسب و گرفتن آزادی و ابتکار عمل از دشمن می گردد.

  7) در مقام مقايسه سه عنصر(تهاجم، دفاع عامل و غيرعامل) عنصر دفاع غيرعامل مخارج و هزينه های کمتری دارد و از نظر اخلاقی و بشر دوستی و سياسی مفهوم صلح دوستانه و تنش زا دارد.

  8) اجتناب ناپذير بودن بروز جنگ های آينده و لزوم آمادگی دفاعی.

  9) نيل به دفاع غيرعامل در مقايسه با دفاع عامل، ساده ترين و سهل الوصول تر و با سياست خودکفايی و عدم وابستگی کشور هم جهت است.

  10) پيشگيری بهتر از درمان است. تصفيه آب در سرچشمه آسان تر از تصفيه در درياست. متخصصين زلزله شناسی ژاپنی عقيده دارند: اين زلزله نيست که موجب کشته شدن انسان های بی گناه و بروز خسارت می گردد بلکه سازه های ناامن می باشند که موجب بروز مرگ و خسارت می گردند.

  11) نظريه های استراتژيک و دکتر ين های نظامی، دال بر اهمّيّت و لزوم توجه به دفاع غيرعامل می باشد.

  12) اقدامات پدافند غيرعامل موجب کاهش آسيب پذيری و حفظ سرمايه های کلان موجود در يک کشور در شرايط وقوع جنگ يا بلاهای غيرطبيعی می گردد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • پیام رسان روبیکا
  • پیام رسان ایتا
  • پیام رسان بله
  • نقشه سایت
  • rss