۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

 

اولويت اول پدافند غيرعامل، ايجاد امنيت و حفظ منابع انسانی است و مراکز ثقل کشور نيز بر حسب عمق آسيب و سطح تاثيرگذاری به سه دسته تقسيم مي­گردند.

  مراکز حياتی (Vital Centers) :

  مراکزی هستند که در صورت انهدام کل يا قسمتی از آنها، موجب بروز بحران، آسيب و صدمات جدی و مخاطره‌آميز در نظام سياسی، هدايت، کنترل و فرماندهی، توليدی و اقتصادی، پشتيبانی، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی و يا دفاعی با سطح تأثيرگذاری سراسری در کشور گردد.

  مراکز حساس (Critical Centers) :

  مراکزی هستند که در صورت انهدام کل يا قسمتی از آنها، موجب بروز بحران، آسيب و صدمات قابل توجه در نظام سياسی، هدايت، کنترل و فرماندهی، توليدی و اقتصادی، پشتيبانی، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی و يا دفاعی با سطح تأثيرگذاری منطقه‌ای در کشور گردد.

  مراکز مهم (Important Centers) :

  مراکزی هستند که در صورت انهدام کل يا قسمتی از آنها، موجب بروز آسيب و صدمات محدود در نظام سياسی، هدايت، کنترل و فرماندهی، توليدی و اقتصادی، پشتيبانی، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی و يا دفاعی با سطح تأثيرگذاری محلی در کشور گردد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • پیام رسان روبیکا
  • پیام رسان ایتا
  • پیام رسان بله
  • نقشه سایت
  • rss