۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

 

پدافند غيرعامل با مفهوم کلی دفاع در برابر تهاجم، بدون استفاده از سلاح و درگيرشدن مستقيم، سابقه ای طولانی در تاريخ بشری به قدمت خلقت انسان دارد.

 

    انجام اقدامات دفاع غيرعامل در ابعاد گوناگون در حال کنونی در جهت مقابله با تهاجمات دشمن(نظامی و غيرنظامی)، بلاهای طبيعی و غيرطبيعی و تقليل خسارات ناشی از حملات نظامی دشمن چون: حملات هوايی، زمينی، دريايی و غيرنظامی چون: حملات سايبری، جنگ نرم و بلاهای طبيعی چون: طوفان، سيل، زلزله و... غيرطبيعی چون: سرقت و... موضوعی بنيادی است که وسعت و گستره آن، تمامی زير ساخت های کليدی، مراکز حياتی، حساس و مهم نظامی و غيرنظامی کشور چون پالايشگاهها، نيروگاه ها، بنادر، فرودگاه ها، مجتمع های بزرگ صنعتی، مراکز بهداشتی و درمانی، قرارگاهها و مراکز عمده فرماندهی نظامی و هدايت و تصميم گيريهای سياسی، مراکز اصل مخابراتی و ارتباطی، پل های استراتژيک، صنايع نظامی، پايگاه های هوايی، سايت های موشکی، مراکز و ايستگاه های راديويی، تلويزيون، انبارهای عمده مواد غذايی و دارويی، مراکز جمعيتی و قرارگاه های تاکتيکی، مقرهای عمده آماری و پشتيبانی و .... را در بر می گيرد.

 

     تجارب حاصله از جنگ های گذشته از قبيل جنگ 11 هفته ای سال 1999 ناتو عليه يوگسلاوی، جنگ سال 2003 آمريکا و انگليس عليه عراق، جنگ 33 روزه سال 2006 اسرائيل عليه لبنان و ديگر جنگ های نظامی و غيرنظامی مويد اين نظر است که کشور مهاجم جهت درهم شکستن اراده ملّت و توان سياسی، اقتصادی، نظامی و مديريتی کشور مورد تهاجم با اتخاذ استراتژی انهدام مرکز ثقل، توجه خود را صرف بمباران و انهدام مراکز حياتی، حساس و مهم می نمايد.

 

    همچنين تجارب حاصله از بلاهای طبيعی به وجود آمده چون زلزله بم در سال1382، سيل گلستان در سال1380و ... در کشور عزيزمان ايران ، مويد اين نظر است کشورهای که مورد تهاجم بلاهای طبيعی قرار گرفته اند به علّت عدم رعايت اصول پدافند غيرعامل دچار خسارت زياد مالی و جانی و گاه بلندمدت قرار گرفته اند.

 

    امروزه کشورهای که طعم خرابی و خسارات ناشی از جنگ، بلاهای طبيعی و... را چشيده اند،جهت حفظ سرمايه های ملّی و منابع حياتی خود توجه خاص و ويژه ای به دفاع غيرعامل نموده و در راهبرد دفاع خود جايگاه والايی برای آن قايل غير از حوادث و بلايای طبيعی ، موضوع تهديد های درونی و برونی توسط دشمن نيز،يکی از دغدغه های پدافند غير عامل است و در اين مبحث وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وظيفه خطيری بر عهده دارد.

 

با توجه به حساسيت اين موضوع برماست که با استفاده از رهنمودهای رهبر عزيزمان، ولی امر مسلمين و با شناخت ژرف و کامل از ابعاد مختلف پدافند غيرعامل و اتخاذ تمهيداتی برای آن، خود را به مرز آمادگی کامل برسانيم.                                «انشاء ا...»

 

سخنان مقام معظم رهبرى درباره پدافند غیر عامل:

 

دفاع جزئى از هويت يك ملت زنده است،

هر ملتى كه نتواند از خود دفاع بكند زنده

نيست، هر ملتى هم كه به فكر دفاع از خود

نباشد و خود را آماده نكند، در واقع زنده

نيست، هر ملتى هم كه اهميت دفاع را

درك نكند به يك معنا زنده نيست.

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • پیام رسان روبیکا
  • پیام رسان ایتا
  • پیام رسان بله
  • نقشه سایت
  • rss