۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

 

اصول دفاع غيرعامل، مجموعه اقدامات بنيادی و زيربنايی است که در صورت به کارگيری می ‌ توان به اهداف پدافند غيرعامل از قبيل، تقليل خسارات و صدمات، کاهش قابليت و توانايی سامانه ‌ های شناسايی و آشکارساز، هدف ‌ يابی و دقت هدف ‌ گيری تسليحات آفندی دشمن و تحميل هزينه بيشتر به وی نايل گرديد. اين اصول عبارتند از:

  مکان ‌ يابی استتار اختفاء پوشش فريب پراکندگی تفرقه و جابه‌جايی مقاوم سازی و استحکامات اعلام خبر

 

  مکان ‌ يابی (Site Selection)

  مکان ‌ يابی، انتخاب بهترين و مطلو ‌ ب ‌ ترين نقطه و محل استقرار است به طوری که پنهان و مخفی نمودن نيروی انسانی، وسايل و تجهيزات و فعاليت ‌ ها را به بهترين وجه امکان ‌ پذير سازد. بنابراين اگر مکان ‌ يابی به خوبی انجام شود، به کارگيری و استفاده از وسايل و ابزار مصنوعی جهت استتار و اختفا ضرورتی پيدا نمی ‌ کند و يا اين ضرورت به حداقل ممکن تقليل خواهد يافت.

  تجربه نشان داده است که مکان يابی صحيح و مطلوب می ‌ تواند مقدار بسيار زيادی از معضلات و مشکلات استتار و اختفا را حل و فصل نموده ضمن آنکه تهديدات و آسيب ‌ پذيری ‌ های احتمالی را نيز کاهش و تقليل می‌‌دهد.

 

  

استتار و اختفا (Camouflage and Concealment)

  فن و هنری است که با استفاده از وسايل طبيعی يا مصنوعی امکان کشف و شناسايی نيروها، تجهيزات و تأسيسات را از ديده ‌ بانی، تجسس و عکس ‌ برداری دشمن کاهش داده، مخفی نموده و حفاظت نمايد.

  استتار، همرنگ سازی با محيط و اختفا، استفاده صحيح از عوارض طبيعی و مصنوعی زمين می ‌ باشد به طوری که تشخيص هدف توسط دشمن به سختی انجام گرفته و يا با تأخير انجام پذيرد.

  پوشش (Cover)

  پوشش، پنهان سازی و حفاظت تأسيسات، تجهيزات و نيروی انسانی در برابر ديد و تير دشمن می ‌ باشد.

  فريب (Deception)

  کليه اقدامات طراحی شده حيله ‌ گرانه ای است که موجب گمراهی و غفلت دشمن در نيل به اطلاعات و محاسبه و براورد صحيح از توان کمی و کيفی طرف مقابل گردد.

 

  فريب نظامی (Military Deception)

  اقداماتی که به منظور گمراه ساختن فرماندهان تصميم ‌ گيرنده دشمن انجام می ‌ شود تا دشمن از توانايی ها، اهداف و عمليات نيروهای خودی آگاه نشود، در نتيجه به اقدام (يا عدم اقدام) خاصی مبادرت ورزد که به انجام مأموريت نيروهای خودی کمک خواهد نمود.

  فريب نظامی استراتژيک (Strategic Military Deception)

  فريب نظامی که توسط فرماندهان عالی نظامی و يا در حمايت و پشتيبانی از آنان طراحی و اجرا می ‌ گردد، اين فريب به منظور تأثيرگذاردن بر عمليات، سياست و خط ‌ مشی ‌ های نظامی دشمن صورت می ‌ گيرد. چنانچه اهداف فريبنده در يک طرح فريب بسيار گسترده که هدف آن سردرگمی دشمن در خصوص استراتژی اصلی و يا اهداف استراتژيک باشد، فريب استراتژيک به کار برده می ‌ شود.

  پراکندگی (Dispersion)

  گسترش، باز و پخش نمودن و تمرکز زدايی نيروها، تجهيزات، تأسيسات يا فعاليت ‌ های خودی، به منظور تقليل آسيب ‌ پذيری آن ها در مقابل تهديدات، به طوری که مجموعه ‌ ای از آن ها هدف واحدی را تشکيل ندهند.

  تفرقه و جابه‌جايی (Separation) :

  جداسازی و جابه­جايی تجهيزات حساس و ارزشمند قابل حمل از يک نقطه به نقطه ديگر جهت کاهش شناسايی و آسيب­پذيری اين اهداف مي­باشد.

  استحکامات ( Fortification )

  ايجاد هرگونه حفاظ که در مقابل اصابت مستقيم بمب، راکت، موشک، گلوله، توپخانه، خمپاره و يا ترکش آن ها مقاومت نموده، مانع صدمه رسيدن به نفرات و يا تجهيزات گردد.

  

  اعلام خبر ( Early Warning )

آگاهی و هشدار به نيروهای خودی مبنی بر اين که عمليات تعرضی دشمن نزديک می باشد، اين هشدار که برای آماده شدن است ممکن است چند دقيقه، چند ساعت، چند روز و يا زمانی طولانی تر از آغاز مخاصمات اعلام گردد. تجهيزات و وسائل اعلام خبر شامل رادار، ديده بانی بصری، آژير، پيام ها و آگهی های هشدار دهنده از طريق وسايل مختلف از جمله رسانه های گروهی می باشد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • پیام رسان روبیکا
  • پیام رسان ایتا
  • پیام رسان بله
  • نقشه سایت
  • rss