۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد

Skip Navigation Links.
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
ریاست دانشگاه
اهداف و رسالت دانشگاه
رییس و معاونین
برنامه استراتژیک دانشگاه 1399- 1400
دفتر ریاست
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
Collapse دبیر خانه هیات امنا دانشگاهدبیر خانه هیات امنا دانشگاه
Collapse هیات امناهیات امنا
تاریخچه هیات امنا دانشگاه ها
قوانین و مقررات هیات امنا دانشگاه ها
ترکیب اعضای هیات امنا در دوره های مختلف
اعضای فعلی هیات امنا دانشگاه
Collapse دبیرخانه هیات امنا دانشگاهدبیرخانه هیات امنا دانشگاه
اعضای دبیر خانه هیات امنا
آیین نامه تشکیل دبیر خانه دائمی هیات امنا دانشگاه
فرم های هیات امنا
چارت تشکیلاتی دبیرخانه
تماس با ما
Collapse آیین نامه هاآیین نامه ها
آیین نامه توسعه فاوا
آیین نامه مراکز رشد
آیین نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان
آیین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها
آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی
آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی
هیات رسیدگی به تخلفات اداری
Collapse حراست دانشگاهحراست دانشگاه
فرم کنترل تردد کارکنان
مديريت حراست
Collapse آشنایی با حراستآشنایی با حراست
Collapse پدافند غیرعاملپدافند غیرعامل
مقدمه ای بر پدافند غیر عامل
تعریف پدافند و انواع آن
تاریخچه پدافند غیر عامل
Collapse حوزه های پدافند غیر عاملحوزه های پدافند غیر عامل
حوزه های علمی در پدافند غیر عامل
حوزه های عملیاتی در پدافند غیر عامل
طبیعت و پدافند غیر عامل
اهمیت پدافند غیر عامل
اهداف پدافند غیر عامل
اصول پدافند غیر عامل
اولویت بندی مراکز در پدافند غیر عامل
پدافند غیر عامل در فضای سایبری
Collapse پدافند غیر عامل در حوزه هسته ایپدافند غیر عامل در حوزه هسته ای
اقدامات پزشکی پدافند در برابر nbc
آشنایی با کلیات بیوتروریسم
وظایف و اختیارات
تعریف حراست
ارتباط با دفتر حراست
فایل آموزش حفاظت فیزیکی
ستاد شاهد و ایثار گران
اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
روابط عمومی
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
Collapse دفتر امور حقوقيدفتر امور حقوقي
درباره امور حقوقی
مدیر دفتر حقوقی
هسته گزینش
شورای عالی اخلاق دانشگاه
Collapse معاونت هامعاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت بهداشتی
معاونت درمان
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت غذا و دارو
Collapse دانشکده هادانشکده ها
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پزشکی
دانشکده بهداشت
دانشکده پیراپزشکی
Collapse بیمارستان هابیمارستان ها
بیمارستان امام حسین(ع) منوجان
بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان آیت الله کاشانی
بیمارستان 12 فروردین کهنوج
بیمارستان سید الشهدا رودبار
بیمارستان شهدا قلعه گنج
Collapse شبکه های بهداشتی و درمانیشبکه های بهداشتی و درمانی
مرکز بهداشت جیرفت
مرکز بهداشت کهنوج
مرکز بهداشت عنبرآباد
مرکز بهداشت فاریاب
مرکز بهداشت رودبار جنوب
مرکز بهداشت قلعه گنج
مرکز بهداشت منوجان
تماس با ما
ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • کانال تلگرام
  • نقشه سایت
  • rss